รับซื้อ รับประมูล ขยะโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิล รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้ รับซื้อของเก่า

รับซื้อตัว IC

รับซื้อ IC ทุกขนาด ทุกประเภท

 • รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คท

  รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ
  ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คทรอนิกส์ ขยะอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
  มีใบอนุญาติ รง.4 ลำดับที่ 105,106
  ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://kecrecycle.com
  Tel.087-6789933 / 02-102-6546
 • รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คท

  รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ
  ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คทรอนิกส์ ขยะอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
  มีใบอนุญาติ รง.4 ลำดับที่ 105,106
  ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://kecrecycle.com
  Tel.087-6789933 / 02-102-6546
 • รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คท

  รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  บจก.กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์ รับซื้อรับประมูลตัว IC RC Chip capacitor Part Electronic
  ทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้าต่างๆ ร้านของเก่า ทั่วประเทศ
  ให้ราคาสูง รับเป็นนายหน้าไปประมูลงานอิเล็คทรอนิกส์ ขยะอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
  มีใบอนุญาติ รง.4 ลำดับที่ 105,106
  ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://kecrecycle.com
  Tel.087-6789933 / 02-102-6546
Visitors: 168,359